EĞİTİMLER

01
Stratejik Proje Yönetimi ve Fizibilite

AMAÇ: Günümüzde kaçınılmaz olarak kurumların ve insanların yaşamlarıyla  iç içe geçen projeler  çok önem kazanmışken, projelerin doğasını anlamak, onları doğru seçmek, doğru konumlandırmak, yönetim standartlarını bilmek, bu standartları uygulamak, kişilere ve kurumlara rekabet üstünlüğü getiriyor.

2 gün süre ile gerçekleştirilecek olan “Stratejik Proje Yönetimi ve Temel Fizibilite Eğtimi”nin amaçlarından biri projelerin kurum hedeflerine uyumlu olarak seçilmeleri ve kurum hedeflerine hizmet etmelerini sağlayacak bilgilerin katılımcılara aktarılmasıdır. Eğitimin diğer önemli amacı ise projelerin en önemli seçim metotlarından biri olan ve kurumun karar mekanizmalarına destek sağlayan fizibilite çalışmalarının temellerinin örnek uygulamalar ve çeşitli sektörlerden  örnekler ile anlatılmasıdır. Bilindiği gibi doğru seçilen, doğru konumlandırılan ve doğru yönetilen projeler kurumun başarısını katlarken, çalışanlara iş sürekliliği ve kuruma katma değer yaratmaktadır.

Eğitimde stratejik proje yönetimi ve  fizibilite hazırlama metodojisi/temel kavramları örnek uygulamalar ile anlatılacaktır. Anlatımlar esnasında fizibilite hazırlama esasları hakkında bilgiler verilecek olup, sanayiiden örnekler üzerinde incelemeler yapılacaktır.

YÖNTEM: İnteraktif bir ortamda 2 gün süre ile yapılacak olan “Sratejik Proje Yönetimi ve Fizibilitenin Temelleri” eğitimi metodolojik anlatım ile birlikte uygulamalı olarak gerçekleştirilir.  Aktif katılım ve grup çalışmalarının yanısıra  temel kavramlar sanayiiden, günlük hayattan örnekler ile anlatılır, ayrıca konu uygulamaları katılımcılar ile birlikte çözülür.

 

  STRATEJİK PROJE YÖNETİMİ VE FİZİBİLİTE EĞİTİMİ

SÜRE: 2 Gün

İÇERİK: 

                 

 • Proje nedir? İş fikri nedir?
 • İş fikirleri nasıl  projeye dönüşür?
 • Projeyi başlatan nedenler, gerekçeler
 • Stratejik Yönetim – Hedeflerle Yönetim ilkeleri
 • Stratejik Yönetim ve Projeler arasındaki ilişkiler
 • Proje seçim modelleri
 • Şirkete özgü proje değerlendirme ve seçim sistemi
 • Fizibilite nedir? Ne anlama gelir?
 • Fizibilitenin karar destek süreçlerine etkisi
 • Fizibilite hazırlama aşamalar
 • Pazar Analizi
 • Teknik Analiz 

 

 • Finansal Analiz

·   Proforma tabloların hesaplanması

·   Finansman ihtiyacı ve finansman kaynaklarının hesaplanması

·   Paranın zaman değeri (Time Value of Money)

·   Fizibilite Sonuçlarını Değerlendirme Teknikleri (Evaluation Techniques, NPV, IRR, PAY BACK)

·   Risk Analizleri

·   Kara Geçiş Noktası (Break-Even Point)

·   Duyarlılık Analizleri