HAKKIMIZDA

01
BİZ KİMİZ?

OANDA Proje Yönetimi ekibi proje yönetiminde yetkin, proje yönetimi konusunda sektörel uygulama tecrübesine ve akademik bilgi birikimine sahip uluslar arası sertifikalı (PMP) uzmanlardan oluşmaktadır. Proje Yönetiminin sürekli gelişimin etkin bir aracı olduğuna, uygarlığımızın ve hayatımızın pek çok alanında sorunların çözümü olduğuna inanıyor ve projelerle çözümler üretmeye odaklanıyoruz.

 Doğru bilgi, Doğru karar, Doğru Kuvvet, Sürekli gelişim ve ilerleme: ‘Kararını ver…Kendin ol, Güçlü ol

01
MİSYON

Şirketlerin ve yönetenlerinin nitelikli ve sürdürülebilir sistemsel proje yönetim yetkinliğini kapsam, süre, maliyet ve nitelik hedefleri doğrultusunda yenilikçi, uygulanabilir, özgün yöntemler ile başarı ve güvenle geliştirmek. Eğitim, danışmanlık, proje/program/portföy yön etim, araştırma ve yayın hizmetlerini ülkemiz ve bölgemizdeki proje bazlı çalışan tüm şirket ve organizasyonlara sunmak.

01
VİZYON

Lider bir kuruluş olarak ülkemiz ve bölgemizdeki proje yöneten tüm şirketlere proje/program/portföy hizmeti, danışmanlığı ve eğitimini vermek.  Bunu yaparken bilimsel yöntem ve ortak akıl kullanarak kurumsal proje yönetim sistemlerini kurgulamak ve olgunluk seviyelerini geliştirmek.  Başarılı projelerin oranını arttırarak ülkemize/milletimize gelişme verimlilik ve etkinlik alanlarında faydalar sağlamak.

01
İLKE VE DEĞERLER

OANDA Sürdürülebilir ve kalıcı sistemsel yaklaşımlar sunar.

OANDA Paydaş odaklı nitelikli üretime değer verir.

OANDA Akılcı ve bilimsel, katılımcı yönetim yaklaşımı ile çatışmaları minimize eder, entellektüel ser mayeyi verimli olarak değerlendirir.

OANDA Doğru bilgi ve cesaretle karar vermenin değerini anlar.

OANDA Ruhsal ve fiziksel sağlığı ve aile değerlerini geliştirmeyi önemser ve her zaman öncelikte tutar: kendini ve çevresini geliştirme çalışanlarımızın temel yaklaşımıdır.

OANDA Hizmet ve ürünleri ile benzersiz fayda/değer üretmeye odaklanır.

OANDA Kurumsal dürüstlük ve takdir edilen kurumsal imajı ön planda tutar.

OANDA Toplumsal sorumluluk anlayışını ekonomik sürdürülebilirliğin parçası olarak görür.

OANDA Kaynak kullanımında etkinlik, akılcılık/yalınlık ve verimlilik kavramlarına önem verir.

OANDA Sürdürülebilir çevreye ve yaşama uyum/destek ve saygı çerçevesinde hareket eder.

01