EĞİTİMLER

01
Stratejik Planlama
Stratejik Planlama Eğitimi

Amaç: Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde aşağıda belirtilen 3 günlük eğitim programını sizlere sunuyoruz. Eğitim programı 3. Kılavuz ile uyumlu olup, kılavuza uyumlu olarak kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitim Modeli: 3 günlük programda stratejik planlama ve yönetim ile ilgili tarihsel ve teorik bilgiler verileceği gibi, paylaşılan kavramların kurumsallaşmasına yönelik uygulamalı çalışmalar yapılacaktır.

Kazanımlar:  Bu eğitim sonunda kurumda kavramsal ve uygulamalı SWOT analizi (tespit ve ihtiyaçlar), misyon, vizyon, temel değerler, stratejik amaçlar ve hedefler, stratejik riskler konularında bilgili insan sermayesi oluşturulacaktır.