EĞİTİMLER

01
PMP Hazırlık

AMAÇ: Proje Yöneticiliği mesleğinin uluslararası alanda tanınmasını sağlayan PMP sertifikası günümüzde projelerle uğraşan ve proje yöneticiliği yapan her kesimden kişiler için önemli hale gelmiştir. Proje yönetimi alanında PMI tarafından yapılan PMP sertifakasyon sınavına hazırlanmak ve sınavda başarı getiren yol yöntem ve tekniklerin katılımcılara anlatılması uygulanması amcıyla oluşturulmuş eğitim programıdır.

YÖNTEM:  PMP Sınavına hazırlık  dersleri güncel "Project Management Body of Knowledge" (PMBOK) 5.sürümünün proje yönetim bilgi alanlarının kavramlarına odaklı olarak verilmektedir. Bunun yanısıra her prosesin girdi, çıktı, araç ve teknikleri üzerinde ayrıca durulmaktadır.

Konu ve kavramsal anlatımların yanısıra gerçek projeler üzerinden örnekler verilmekte olup, katılımcıların standartları daha iyi anlaması sağlanmaktadır. Ayrıca konu gözden geçirme soru ve cevapları ile PMP sınav hazırlığı bütünleştirilmektedir. Konu işlenişleri esnasında PMP sınav soru teknikleri hakkında bilgiler verilmekte, katılımcılar ile birlikte sınav soruları çözülmekte ve çözümler irdelenmektedir.

 

PMP HAZIRLIK EĞİTİMİ İÇERİĞİ:

Eğitime Gelmeden Önce Link Üzerinden Seviye Tespiti yapılır

PMBOK 5 dağıtılır, İngilizce – Türkçe Test Kitapları Oluşturulur

Eğitim sırasında ara test sonuçları kayıt edilir

Eğitim 4 gün ve 1 günlük soru kampı olmak üzere 5 gündür.

TEMEL KAVRAMLAR

PMP Kavramı

Sınava Başvuru Süreci

Sınav Soruları

Geçme Koşulları

Sınav Merkezleri

Sınav Sırasından Önemli Konular

 

PMI Metodolojisi

Operasyon - Proje – Program – Portföy kavramları

Proje Yöneticisi kavramı ve nitelikleri

Çevresel Faktör ve organizasyonel sermaye kavramları

Proje paydaşı kavramı

Organizasyon yapısı – proje başarısı ilişkisi

Proje fazı kavramı

Bilgi Alanı – Süreç Grubu Yaklaşımı

Süreçlerin Genel Olarak Tanımlanması

 

Entegrasyon Yönetimi

Süreçlerin Tanımları ve İlişkileri

Süreçlerin Diğer Bilgi Alanları İle İlişkilileri

Girdi – Çıktı ve Teknikleri Paylaşılması

10 soruluk kısa test

Süreç – Girdi – Çıktı- Teknik Eşleştirme alıştırması

Terminoloji – Tanım Eşleştirme alıştırması

Kapsam Yönetimi

Süreçlerin Tanımları ve İlişkileri

Süreçlerin Diğer Bilgi Alanları İle İlişkilileri

Girdi – Çıktı ve Teknikleri Paylaşılması

10 soruluk kısa test

Süreç – Girdi – Çıktı- Teknik Eşleştirme alıştırması

Terminoloji – Tanım Eşleştirme alıştırması

 

Zaman Yönetimi

Süreçlerin Tanımları ve İlişkileri

Süreçlerin Diğer Bilgi Alanları İle İlişkilileri

Girdi – Çıktı ve Teknikleri Paylaşılması

10 soruluk kısa test

Süreç – Girdi – Çıktı- Teknik Eşleştirme alıştırması

Terminoloji – Tanım Eşleştirme alıştırması

 

Maliyet Yönetimi

Süreçlerin Tanımları ve İlişkileri

Süreçlerin Diğer Bilgi Alanları İle İlişkilileri

Girdi – Çıktı ve Teknikleri Paylaşılması

10 soruluk kısa test

Süreç – Girdi – Çıktı- Teknik Eşleştirme alıştırması

Terminoloji – Tanım Eşleştirme alıştırması

 

Kalite Yönetimi

Süreçlerin Tanımları ve İlişkileri

Süreçlerin Diğer Bilgi Alanları İle İlişkilileri

Girdi – Çıktı ve Teknikleri Paylaşılması

10 soruluk kısa test

Süreç – Girdi – Çıktı- Teknik Eşleştirme alıştırması

Terminoloji – Tanım Eşleştirme alıştırması

İnsan Kaynakları Yönetimi

Süreçlerin Tanımları ve İlişkileri

Süreçlerin Diğer Bilgi Alanları İle İlişkilileri

Girdi – Çıktı ve Teknikleri Paylaşılması

10 soruluk kısa test

Süreç – Girdi – Çıktı- Teknik Eşleştirme alıştırması

Terminoloji – Tanım Eşleştirme alıştırması

 

İletişim Yönetimi

Süreçlerin Tanımları ve İlişkileri

Süreçlerin Diğer Bilgi Alanları İle İlişkilileri

Girdi – Çıktı ve Teknikleri Paylaşılması

5 soruluk kısa test

Süreç – Girdi – Çıktı- Teknik Eşleştirme alıştırması

Terminoloji – Tanım Eşleştirme alıştırması

 

Risk Yönetimi

Süreçlerin Tanımları ve İlişkileri

Süreçlerin Diğer Bilgi Alanları İle İlişkilileri

Girdi – Çıktı ve Teknikleri Paylaşılması

10 soruluk kısa test                

Süreç – Girdi – Çıktı- Teknik Eşleştirme alıştırması

Terminoloji – Tanım Eşleştirme alıştırması

 

Tedarik Yönetimi

Süreçlerin Tanımları ve İlişkileri

Süreçlerin Diğer Bilgi Alanları İle İlişkilileri

Girdi – Çıktı ve Teknikleri Paylaşılması

10 soruluk kısa test

Süreç – Girdi – Çıktı- Teknik Eşleştirme alıştırması

Terminoloji – Tanım Eşleştirme alıştırması

 

Paydaş Yönetimi

Süreçlerin Tanımları ve İlişkileri

Süreçlerin Diğer Bilgi Alanları İle İlişkilileri

Girdi – Çıktı ve Teknikleri Paylaşılması

5 soruluk kısa test

Süreç – Girdi – Çıktı- Teknik Eşleştirme alıştırması

Terminoloji – Tanım Eşleştirme alıştırması

 

1 günlük soru kampı (karışık)

Genel Değerlendirme Sınavı (online), ilk test ile gelişimin ve eksikliklerin bildirimi