EĞİTİMLER

01
Süreç Yönetimi

AMAÇ: Süreç yapılandırma ve iyileştirme yoluyla: Operasyonel verimsizlikleri gidermek, maliyetleri azaltmak, rekabet gücünü artırmak, ürün hatalarını azaltmak. Küresel rekabet ortamında hayatta kalabilme ve piyasa taleplerine hızlı çözümler üretmenin temel koşulu rekabet dinamiklerine sahip olmaktır. Bu rekabet dinamiklerininin en önemlilerinden biri ise iş yapış tarzındaki farklılaşmadır. Amacına uygun iş süreç tasarımları sayesinde müşteri istek ve beklentilerine cevap veren ürünler üretilir, üretim maliyetleri azaltılır, operasyonel verimsizlikler giderilir, çalışma motivasyonu artırılır ve bunların doğal sonucu olarak finansal göstergelerde olumlu yönde gelişmeler sağlanır. Eğitimin temel amacı bu verimlilikleri elde etmeye yöneliktir.

Süreç yönetimi eğitimi ile sağlanacak faydalar:

- Süreçlerin kritik kontrol noktalarının bilinmesi ve performansının ölçümlenmesi

- Süreç maliyetlerinin takip edilebilmesi
- Sürekli iyileştirme alt yapısının oluşturulması
- Yönetimde liderlik ve şeffaflık ilkelerinin hayata geçirilmesi

- Operasyonel verimsizliklerden kaynaklanan maliyetlerin azaltılması

 

YÖNTEM: Metodolojik konu anlatımının yanı sıra, aktif katılım ve grup çalışmalarıyla süreç yönetimi kavramları gerçek hayattan güncel örnekler ile ele alınır, firmaya özgü örnek olaylar üzerinde çalışılarak  katılımcıların öğrendiklerini hemen uygulayabilmeleri sağlanır.

SÜRE: 2 Gün

İÇERİK

Eğitim formatı kurumsal ihtiyaçlar göz önüne alınarak uygulama ağırlıklı olarak tasarlanmıştır.

Eğitim esnasında konu anlatımı slaytlar üzerinden yapılırken uygulamalar çeşitli sektörlerden örnekler üzerinden gerçekleştirilecektir. Aşağıda özetlenen ana adımlar bazında uygulamalar ve konu anlatımı yapılacaktır.

İş süreçlerinin yapılandırılması 6 ana adımdan oluşmaktadır:

1. Sorunlu alanların tespit edilmesi: Bu adımda müşteri istek ve beklentileri dikkate alınarak problemli alanlar firma çalışanları ile yapılan workshoplar ve müşteri geribildirimleri doğrultusunda tespit edilir

 2. Süreç adımlarının belirlenmesi: Tespit edilen problemli alanlardaki süreçlerin ve faaliyetlerin adımları belirlenir.

3. Süreç analizi: Süreç iyileştirme teknikleri yardımıyla süreçlerde yaşanan problemlerin kaynağına inilerek kök neden tespit edilmeye çalışılır.

4. Süreç iyileştirme: Problem Kaynağının ortadan kaldırılmasına yönelik önerilen hedef yapılar alternatifli olarak ortaya konulur ve firma yönetimi ile paylaşılır.

 5. Dokümantasyon Önerilen yeni iş yapış tarzında, firma yönetimi ile mutabakat sağlanmasını müteakip süreçler dokümante edilerek yürürlüğe girer.

 6. Uygulama etkinliğinin takibi: Yeni iş yapış tarzının uygulamaya girdikten sonraki performansının takip edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması Konusunda gerekli destek sağlanır.

7- AQPC standartlarına göre süre performans göstergeleri