HİZMETLER

01
Mühendislik ve Danışmanlık
Yapı Analizi
Bir yapının tasarımı, analizi ve yönetimi; hem tasarımcı, hem müteahhit hem de proje sahibi için giderek daha yenilikçi ve karmaşık bir hale gelmektedir. Bu nedenle, projelere dışarıdan bir göz ile bakmak ve Bağmsız Proje Denetimi'ni (BPD) de bu sürecin içine eklemek oldukça önemlidir. OANDA Mühendislik ve Danışmanlık (OANDA), bir projeyi en başından alarak  sonuna kadar takibini yapabilen bir mühendislik firması ihtiyacı ve gerek deprem ve yapı mühendisliği gerekse proje yönetimi konularındaki 15 seneyi aşan tecrübemiz ile 2013 senesinde kurulmuştur. OANDA tarafından gerçekleştirilen Bağımsız Proje Denetimi (BPD) ve projenin değerlendirilmesi süreci özellikle mevcut tasarımlarında üçüncü bir gözün bakışına ihtiyacı olan proje sahipleri ve tasarımı yapan mühendislik firmaları için oldukça faydalıdır. Projenin tasarımında uyulması gereken özel yönetmelikler ve analizler ile ilgili olarak meşlektaşlarımızı ve proje yöneticilerini her zaman desteklemekten memnuniyet duymaktayız. 

Bağımsız Proje Denetimi
Giderek zenginleşen ülkemizde farklı ve maliyeti yüksek mühendislik yapıları yapılmakta (yüksek yapılar,
nükleer tesisler, fabrikalar, vb.) ve bu yapılara ait mühendislik projelerinin denetlenmesi de giderek önem
kazanmaktadır. Bağımsız proje denetimi (BPD) için ülkemizde herhangi bir yasal doküman ve zorunluluk
bulunmamaktadır. Bağımsız proje denetimi ile temel amaç, proje sahibi tarafından üçüncü bir göze projenin her
aşamasını inceletmek ve iş kalemlerini denetletmektir. BPD, proje sahibinin ihtiyaçlarını göz önüne almalı ve
uygulamalı, aynı zamanda denetim sırasında üst düzey bir standart uygulamalıdır. BPD, taşıyıcı sistemle ilgili
kavramsal tasarımın incelenmesi ile başlar ve taşıyıcı sistemin iyileştirilmesi ile ilgili öneriler, inşa edilebilirlik
ile ilgili inceleme, ön rapor hazırlanarak üst başlıklardaki incelemelerin paylaşılması ile devam eder. BPD, final
değerlendirme raporunun hazırlanması ve yorumlar listesinin hazırlanmasını takiben tasarım ekibiyle düzenli ve
koordineli toplantılar yapılarak final raporun tartışılması ve yorumların üzerinden geçilmesi ve final raporunun
tamamlanması ile sonlanır. BPD gerçekleştirilirken, proje müellifi de yapılan çalışmaları detaylı bir hesap raporu
ile sunmalıdır. Bu çalışmada, hem BPD’nin esasları hem de örnek bir hesap raporu formatı önerilmiş ve BPD
denetimi için yardımcı olabilecek Tablolar geliştirmiştir.

www.oandaengineering.com