EĞİTİMLER

01
Proje Yönetiminde Enneagram

AMAÇ: Projeleri enneagram modeline göre yöneterek, anlaşma sağlama, paydaşları ikna etme, çatışmaları önleme, stres ile başetme ve motive etme çabalarında altta yatan teoriyi öğretme ve uygun uygulamaları geliştirmek.

YÖNTEM: Aktif katılım sağlanarak Enneagram ve Retorik kavramları gerçek hayattan güncel örnekler ile ele alınacak.

KAZANIMLAR:

• Katılımcıların proje yönetim süreçlerinde karşılaşacakları değişik iletişim/koordinasyon problemlerini Retorik ve  Enneagram tekniklerini etkin bir şekilde kullanarak rahat, güvenli ve keyifli olarak etkin çözmeleri.  

• Projelerde doğru göreve doğru insan yerleştirebilme becerisi.

• Proje ekibindeki bireylerin doğal motivasyon yönlerinin saptanması ve  bunun etkin kullanımı ile verimlilik, entegrasyon   ve koordinasyonun gelişmesi.

• Günlük kişiler arası çatışmaların azalması ve stres ile baş etme becerileri.

• Projelerde etkin raporlama, izleme, kontrol ile hata maliyetlerinin azaltılması.

• Proje yaşam döngüsünün (fikir, tanımlama, planlama, uygulama, izleme ve kontrol, tamamlama aşamaları) enneagram     gerçeklik döngüsü ile (Mükemmellik arayışı, yenilik arayışı, destek verme, liderlik yapma, analitik düşünme, motivasyon   oluşturma, değerlendirme, eyleme geçme ve risklerden arınma/sakınma) örtüşme sürecinin anlaşılması.

• Projelerdeki süreçlerin, enneagram süreçleri ile paralelliğinin farkına varılarak bunun nasıl uygulanacağının öğrenilmesi.

 

İÇERİK- 1 gün (ihtiyaca göre örnek çalışmalar ile 2 güne çıkarılır) :

 

• Enneagram kavramının gelişimi  

• Dokuz temel kişisel gerçeklik kalıbının incelenmesi  

• Kişisel gelişim ve çöküş yollarının tanımlanması (stres ve rahatlama durumları)

• Baskı ve stres altında davranış kalıpları ve rahat, huzurlu durumda çalışma modları

• Mizaç  (coşku, neşe, ihtiyat, can sıkıntısı, muhalefet, öfke, korku, keder, vb.) ve çalışanlarda kronik/akut, iç/dış seviyelerin   belirlenmesi

• Enneagram dinamiklarine göre çalışanların doğal motivatörlerin saptanması

• Proje ekip çalışmasında enneagramın kullanımı (fikir, tasarım, planlama, uygulama, izleme ve kontrol ve tamamlama aşamalarında   uygun kişilikler)

• Çatışma önleme ve yönetme stratejileri

• Projeler için etkin öğrenme teknikleri

• Uygun ekip üyelerinin seçimi ve projelerde uygun kişilere uygun işlerin dağıtımı

• Etkili retorik tekniğinde enneagramın iletişim, yakınlık ve gerçeklik öğeleri

• Müşteri ilişkilerinde etkin retorik tekniği

• İnsan kaynakları açısından etkinlik ve verimlilik uygulamalarında enneagram kullanımı

• Etik çalışma şekli

• Enneagrama göre kişisel hedef belirleme