HİZMETLER

01
Stratejik Planlama Danışmanlığı
Amaç: Kurumların stratejik planlama yolculuklarında danışmanlık faaliyetlerine destek vererek uygulanabilir bir plan ortaya çıkarmak.

Danışmanlık Modeli: İç ve dış paydaşların en üst düzeyde katılımını sağlayarak, kurum kaynaklarını en etkin şekilde performansa dönüştürecek bir danışmanlık modeli ile kurum/kuruluşa yönelik uygun bir iş planı çevresinde çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Kazanımlar: Uygulanabilir, paydaşlar tarafından kabul görmüş, mevzuat gereklerini ve kurumsal kapasiteyi performansa dönüştüren bir stratejik plan oluşturmak.