EĞİTİMLER

01
Etkin Çalışma ve Öğrenme

AMAÇ: Sunumun temel amacı çalışma ve öğrenmenin önünde duran bariyerleri tanımlamak, bu bariyerlerin belirlenmesi ve giderilmesi için gereken teknikleri anlatmaktır.  Bu sayede öğretmen ve öğrenciler çalışmalarını daha etkili ve verimli yapar, çalışarak öğrenmek istedikleri konulara hangi sistematik ile yaklaşacaklarını bilimsel yöntemler ile öğrenirler.

YÖNTEM: Aktif katılım ile gerçek hayattan güncel örnekler ile konu ele alınır, grup çalışması yapılarak uygulamaların nasıl yapılacağı öğrenilir.<

SÜRE: 1 Gün

İÇERİK :

Öğrenme ve çalışmanın ön şartları

Öğrenmenin önündeki temel engeller

Cisim yokluğu

Anlaşılmayan kelime ve semboller

Öğrenme hızı

Engellerin teşhiş edilmesi

Engellerin aşılması için kullanılan teknikler

Kavramların anlaşılması

Modelleme