EĞİTİMLER

01
PMI Proje Yönetim Metodolojisi

AMAÇ: Projelerde verim ve performansı geliştirmek, kaynak israfının azaltmak, maliyetleri ve proje sürelerini düşürmek, istenen kalite seviyelerine erişmek için yapılması önerilen proje yönetimi temel kavramları ve metodoloji eğitimidir.   Bu eğitim sürecinin amacı projelerde ekip lideri/çalışanı olarak görev alan kişilere proje/ekip dinamikleri temel bilgilerini, performans, kapsam, süre, maliyet, verim ve kaliteyi hedeflenen seviyelere ulaştırma amacıyla kavratmaktır.  İşletmelerin temel sorunu olan koordinasyon ve entegrasyon konuları örneklerle ele alınmaktadır.  Bu eğitim organizasyonun proje yönetim süreçlerine geçişinin ilk adımıdır.   

YÖNTEM: Metodolojik konu anlatımlarının yanı sıra, aktif katılım ve grup çalışmalarıyla proje yönetim kavramları gerçek hayattan güncel örnekler ile ele alınır, firmaya/kuruma özgü örnek olaylar üzerinde çalışılarak  katılımcıların öğrendiklerini hemen uygulayabilmeleri sağlanır.

İÇERİĞİ: PMI metodolojisi çerçevesinde temel kavramlar katılımcılar ile paylaşılır. Entegrasyon, Kapsam, Zaman, Maliyet, Risk, İletişim ve Paydaş Yönetimi üzerine teori ve tecrübe paylaşımları yapılır. Kavramlar bireysel ya da grup çalışmaları ile pekiştirilir. Eğitim süresi 2 gündür.

 

          Proje yönetimi temel kavramlar

          Proje, program ve  portföy kavramları

          Proje seçim metodolojileri

          Proje yönetiminde dört kısıt: maliyet, zaman, kalite, kapsam

          Proje fazı kavramı proje yönetiminde temel roller: sponsor, proje yöneticisi, proje lideri,
          proje çalışanları, proje paydaşları

          Proje Yönetimi Başarısın Etkileyen Faktörler

          Organizasyon yapısı: proje tipi, fonksiyonel, matris tipi, hibrid organizasyonlar

          PY sistemsel olgunluk seviyeleri

          Proje yönetiminde uluslararası kurumlar: PMI, PRINCE 2, IPMA, ISO 21500

          PMI proje yönetim metodolojisi: süreç grupları, bilgi alanları, süreçler

          Proje planlama süreçleri

          Entegrasyon yönetimi: proje beratı

          Kapsam yönetimi: ihtiyaçların belirlenmesi, iş kırılım yapısı

          İş programı/zaman yönetimi: faaliyetler oluşturma, faaliyet kavramı, wbs - faaliyet ilişkisi,
          faaliyet sıralama, ok diyagramı, kutu diyagramı, iş programı oluşturma

          İletişim yönetimi: paydaş yönetimi, paydaş tanımlama, paydaş stratejileri tanımlama,
          iletişim planı, iletişim planı oluşturma

          Maliyet yönetimi: maliyetlerin sınıflanması, direkt maliyetler, endirekt maliyetler

          Risk yönetimi: risk yönetimi kavramı, risk tanımlama, risk analizi, nitel,
          etki ve olasılık kavramları