BİLGİLER

01
Risk Yanıt Stratejileri
Risk Yönetiminin proje yönetiminde henüz olgunlaşmasını tamamlamamış bilgi alanı olması, risk yönetiminin uygulayacaklarını sıklıkla kavram ve uygulama karışıklıkları içine düşmelerine neden olabilmektedir. Konunun anlaşılabilmesi için daha fazla kaynak araştırması yapmak, aynı unsur için karşılaşılabilen farklı tanımlar, çelişkili tanımlar ve bir standardı olmayan uygulama izahları nedeni ile de bir çözüm olmak yerine kafaları daha da fazla karıştırabilmektir. Bu yazıda, çelişki ve karışıklıkların sıklıkla karşılaşıldığı “risk yanıt stratejileri” konusuna açıklık getirilmeye çalışılmıştır. Konu PMI – PMBOK 5. Baskında yeralan standartlar dikkate alınarak işlenmiştir. Risk Yanıt Stratejileri konusu grafiksel sunum üzerinde de özetlenmektedir.

Fırsatlar (pozitif riskler) ve tehditler (negatif riskler) olarak iki temel kategoriye ayırabileceğimiz riskleri yine negatif ve pozitif risk yanıt stratejileri, Durumsal Yanıt Stratejileri, B-Planları, ve Etrafından Dolaşma (veya By-Pass) Yanıt Stratejileri ile başa çıkmaya çalışırız. Şimdi saymış bulunduğumuz bu risk yanıt stratejilerinin tanım ve örneklerine birlikte bakalım:

Pozitif Risk Yanıt Stratejileri:

  • Yararlan (Exploit) – Belirsizliği kaldırarak gerçekleşmesini garantiye almak. Örneğin:

Organizasyonun en yetenekli kaynaklarını proje tamamlama süresini kısaltmak için projeye vermek.

Organizasyonun en yetenekli kaynaklarının yeni teknolojiyi kullanma veya teknoloji güncelleme projelerinde süreyi kısaltıp, maliyeti düşürerek proje hedeflerinin gerçekleştirilmesi için projeye verilmesi.

  • Paylaş (Share) – Fırsatı, en iyi yakalayabilcek / değerlendirebilecek 3. bir şahısla paylaşmak. Örneğin:

Bütün tarafların fırsattan istifade edebileceği risk paylaşım ortaklıkları, özel amaçlı şirketler, risk sermayesi yatırım ortaklıkları kurmak.

  • Çoğalt / Geliştir (Enhance) – Olasılığı ve/ya etkisini artırmak.

İşi erken bitirmek için bir aktiviteye daha fazla kaynak ataması yapmak.

  • Kabul Et (Accept) – Çıkan fırsatı kabul etmek. Örneğin:

Aktif hareket etmeden, çıkan fırsatları (avantajlarını) değerlendirmeye / kullanmaya istekli olmak.

Negatif Risk Yanıt Stratejileri:

  • Kaçın(ma) (Avoidance) – Başka bir yol bulmak. Proje yöneticisi proje hedeflerini (zaman, maliyet, kapsam, kalite) riskin etkisinden izole edebilir veya risk altında olan hedefleri değiştirebilir. Örneğin:

Proje süresini uzatmak, stratejiyi değiştirmek veya kapsamı azaltmak.

En radikal strateji projeyi tamamı ile sonlandırmak.

  • Transfer Et (Transfer) – Sözleşme yoluyla yanıtın sahipliği ile tehditin etkisini başkasına aktarmak. Risk ortadan kalkmaz ve izlenmelidir. Örneğin:

Sigorta, kati / kesin teminat mek yaptırmaktupları (performance bonds), garantiler, teminatlar, alt yüklenici sözleşmeleri.

  • Azalt (Mitigate)- Riskin gerçekleşme olasılığı ve / ya etkisini kabul edilebilir eşik seviyelerine azatlmak / çekmek. Örneğin:

Daha az karmaşık süreçleri kabul etmek, daha fazla test yapmak, veya daha güvenilir bir tedarikçi seçmek. 

  • Kabul Et (Acceptance) – Riski kabul etmek. Riskle ilgili bir strateji geliştirilemiyor ise veya maliyet-etkin bir strateji geliştirilemiyorsa bu strateji seçilir. Pasif kabul stratejisi seçilir ise, proje ekibi stratejiyi dokümante etmek haricinde bir şey yapmaz. Aktif kabulde ise, riski yönetmek için zaman, maliyet ve kaynak miktarları için Durumsal Yedekler (contingency reserves) oluşturulur.

Trafından Dolaşma ve Durumsal Yanıt Stratejileri sıklıkla Entegre Değişiklik Kontrolü sürecine konu düzeltici ve ve önleyici faaliyetlere neden olabilirler.

Durumsal (Olasılığa veya Koşula Bağlı) Yanıt Stratejisi (contingency response strategy)

Durumsal Yanıt Stratejisi (/Planı), projeyi raydan çıkarabilecek olası riskler için önceden yapılan plandır. Bu tür planlar belirlenmiş riskler için geliştirilir ve tehdit gerçekleşmeden önce tamamlanır. Durumsal Yanıt Stratejisi, ilgili proje hedefini, Durumsal Yanıt Stratejisini uygulamaya geçirecek durumları (kriterleri, tetikleyen durumları, işaretleri / gelişmeleri…), ilgili personel ve sorumlulukları, ve planı uygulamaya koyma kapsamında ilgili diğer detayları içerir.

Bir örnekle de şöyle açıklayalım:

Bir inşaat projesinde çalışıyorsunuz. Proje üzerinde çalışırken bir yağmur yağma olasılığı nedeni ile sarf malzemelerinizin ıslanması riski var. Bu riske karşılık sarf malzemelerinizin üzerini naylon örtü ile örtmeyi planladınız. Ayrıca yağmur dindikten sonra bir blower ve vakum pompası getirip ıslanan sarf malzemelerini temizleyip kurutabileceğinizi planladınız.

B-Planı (Fallback Plan)

B-Planı, Durumsal Yanıt Stratejisinin tamamlayıcısı durumunda olup, aralarında bir fark yoktur. B-Planı, Durumsal Yanıt Stratejisi tamamen veya kısmen başarısız olur ise, uygulanır. Her ikisi içinde Durumsal Yedek (contingency reserve) ayrılır ve ayrılan yedek performans yönetim temel çizgisinde ve proje bütçesinde yeralır. Her ikisi de risk gerçekleşmeden önce planlanır ve dokümante edilir.

B-Planını açıklmak için yukarıdaki örneğimize devam edelim:

Diyelim ki, yağmur beklediğinizden çok daha uzun süre yağdı ve sarf malsemelerinizi kullanılamaz hale getirdi. Bu durumda daha önce planladığınız B-Planınızı devreye alırsınız. Bu durumda B-Planınız, eğer yağmur beklediğinizden daha uzun süre yağıp sarf malzemelerinzi kullanılmaz hale getirir ise, zarar gören sarf malzemelerinizi yenilemek için daha önceden belirlediğiniz bir tedarikçiden siparişini verecek işe devam etmenizi size söyleyecektir.

Etrafından Dolaşma veya By-Pass Yanıt Stratejisi (Workaround) :

Daha önceden planlanmamış yanıtlardır. Daha önce belirlenmemiş veya eğer gerçekleşir ise, pasif olarak kabul edilmiş risklere karşı yanıtlardır.

Durumsal Yanıt Stratejisinde (contingency response strategy) olduğu gibi Etrafından Dolaşma Statejisi de (workaround) düzeltici ve önleyici faaliyeti gerektirebilir. Uygulanan strateji ve ilgili faaliyetler proje yönetim planı ve diğer proje dökümanlarında dökümante edilir. Etrafından Dolaşma Yanıt Stratejisi için yönetim yedekleri planlanmalı ve kullanılmalıdır.

Bir örnekle Etrafından Dolaşma Stratejisine açıklık getirelim:

Eğer 15 Aralığa kadar bir direktörünüz olmaz ise ve dirktör sorumluluklarının bir kısmını devir alan baş eğitmeninizden memnun kalmaz iseniz, B-Planı olarak eğitim merkezinizin açılışını direktör pozisyonu dolana kadar erteleyebilecektiniz.

Diğer taraftan, diyelim ki, siz direktörü işe aldınız, eğitim merkezinizin açılış duyurusu da yapılmış olsun ve işe yeni aldığınız direktör merkezin açılışına iki gün kala başka bir işe geçmeye karar verdi. Şimdi işlerin yürümesi için bu beklenmedik duruma bir çözüm bulmak durumundasınız (problemi by-pass ederek işin yürümesini – yani eğitim merkezinin problemsiz açılışını sağlayacak geçici çözümü bulmak durumundasınız).YAZAN: Vedat Konyalı, PMP®
KAYNAK: 
http://www.vkegitimvedanismanlik.wordpress.com