BİLGİLER

01
PMP Sınavı Nedir?

PMP Sınavına neden girmeli?

• Proje Yönetimi konusunda bilginizi ölçen 

uluslararası bu sınavı kazanmak proje yönetim tecrübesinin 

göstergesidir.

• PMP olan kişiler PMP olmayanlara göre daha 

fazla ücret alabilmektedir.

• PMP olanlar diğerlerine göre daha kolay iş 

bulabilmekteler.

• Temel proje yönetim eğitimi alınmamışsa ve 

terminoloji bilgisi yoksa PMP sınavı için hazır 

değilsinizdir.

• Sınava girenlerin yaklaşık yarısı PMI metodoloji 

eğitimi almadıkları için başarısız olmaktadırlar.

• Sınavı geçmek için gerçek iş yaşamı tecrübesi veya 

sadece PMBOK okumak yeterli değildir.

• PMI terminolojisini bilmek çok önemli olduğundan 

adayların 35 saatlik metodoloji eğitimini sınava 

girmeden önce almaları gerekmektedir.

 

Sınav başvurusu

• Sınava girebilmek için PMI’a başvuru formları 

posta yoluyla yada elektronik olarak iletilmeli

• Online olarak başvurular www.pmi.org

sitesinden iletildiğinde PMI’ın cevap verme 

süresi kısalmaktadır.

• Başvuru formlarında;

– Projelerdeki tecrübelerin ve

– Proje yönetimi konusunda alınan eğitimin 

belirtilmesi gerekmektedir.

• Aldığınız eğitim ve Proje Yönetimi ile ilgili olarak 

projelerde harcadığınız zaman başvuru için 

önemlidir.

• PMI’ın sınav ile ilgili olarak belirttiği 

gereksinimler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

 

PMI Denetimi

 

• Başvuru PMI tarafından denetime tabi tutulabilir.

• Denetime tabi olunduğunda mezun olunan 

okulların diplomalarının fotokopileri ve görev 

yapılan projelerde referansların imzaları/onayları 

istenir.

• Başvurunun onaylanmasının ardından PMI 

sınava giriş için izin verir.

• PMI’ın sınava giriş için onay verdiği tarihten 

itibaren 1 yıl içinde sınava girilebilir.

 

PMP Sınav bilgileri

• Dünyanın pek çok yerinde PMP sınavı 

bilgisayar başında online olarak 

yapılmaktadır.

• Sınav Prometric Test Mekezi tarafından 

verilen randevu tarihinde yapılır.

• Sınav ücreti PMI üyeleri için 405 $, üye 

olmayanlar içinse 555 $ olarak 

belirlenmiştir.

• PMI’ın 1 yıllık üyelik ücreti 119 $ 

tutarındadır.

 

PMP Sınav içeriği

• PMP sınavı proje yönetiminde kullanılan 

– Bilginin

– Yeteneklerin 

– Araç ve

– Tekniklerin 

Uygulamasını ölçer.

• PMP sınavı 200 adet çoktan seçmeli sorudan oluşur.

• Bu 200 sorunun 25 tanesi hazırlık sorularıdır. Hazırlık 

soruları adayın sınav puanını etkilemez.

• Hazırlık soruları sınav boyunca randomize

dağıtılır.

• Sınav süresi 4 saat olarak belirlenmiştir.

• PMP sınavı öncesi 15 dakikalık bilgisayar 

programını kullanmaya yönelik tanıtım 

mevcuttur. 15 dakikalık tanıtım 4 saatlik sınav 

süresine dahil değildir. 

• Sınavı geçmek için %61 başarı sağlamak 

gereklidir (175 sorudan 106 tanesi doğru 

olmalıdır).

 

PMP Sınavı ile ilgili önemli noktalar

• Sınav ile ilgili olarak 3 önemli nokta kesinlikle 

gözardı edilmemelidir:

– Bu sınav PMBOK kitabının bilgilerini test 

etmez

– Sadece gerçek hayatta yaşadığınız proje 

yönetim tecrübelerinize güvenemezsiniz

– PMBOK bilgilerine dayalı proje yönetimi 

eğitimi almak kritik öneme sahiptir.

 

Sınav Soruları

• PMP sınavı 200 çoktan seçmeli sorudan oluşur. 

• PMP sınavı bilgi, uygulama ve analiz bazlı pek 

çok durumsal soru içerir.

• Sınav soruları binlerce soru içeren database’den

rastlantısal olarak üretilir.

• Sorular konudan konuya atlayabileceği gibi bir 

soru içinde farklı konulardan bahsedebilir.

• Her soru için tek bir doğru seçenek işaretlenir. 

• Yanlış cevaplar puan kaybettirmez.

 

PMP Sınav soru dağılımı

• Aşağıdaki tablo soruların alanlara göre %sel 

dağılımını göstermektedir. Bu dağılım PMI’ın

önceliğine göre nadiren değişebilir. Güncel 

bilgiler PMI web sayfasından takip edilmeli

.PMP Sınav bilgileri

• PMP sınavı daha önce girilen sınavlardan farklıdır. Sınav 

soruları bazen uzmanlar tarafından bile zor bulunabilir. 

• PMP sınavı bilgi, uygulama ve analizi test eder. Bu da 

sınavın ezbere olmadığını gösterir.

• Bilginin nasıl uygulanacağının bilinmesi ve bu bilgiyi 

içeren durumun analiz edilmesinin gerekliliği vardır. 

• Sınavın kesin ve belli düzende sorular içereceği 

beklenmemelidir. PMP Sınav bilgileri

• PMP sınavı pek çok durumsal soru içerebilir. 

Eğer proje yönetimi konusunda yeterli bilgi 

yoksa araç ve teknikler yeterince bilinmiyorsa bu 

sorular oldukça zor olabilir. 

• Sınavda Proje Yönetiminin süreçlerini, alt 

süreçlerini, yaşam döngüsünü içeren sorular da 

yer alır.• Sınavda PMBOK süreçlerinin ezberine dayalı 

çok az soru gelir. 

• Sadece 10-12 soru PMBOK süreçlerinin girdi ve 

çıktılarının ezberlenmesiyle cevaplanabilir.

• Sınavda formülasyona dayalı 8 ile 10 arasında 

soru çıkabilir.

 

PMP Sınav bilgileri

• Sınavda doğru cevaplar direkt olarak PMBOK’ta yer 

almayabilir..

• Sınav esnasında katılımcıların çoğu 200 sorunun 

%40’ından emin olamamaktadırlar.Sınav soruları çoğunlukla duruma bağlıdır. 

• Bir çok soru belirsizlik içerebilir. Bazı soruların 

birden fazla doğru yanıtı olduğu düşünülebilir.

• Bu tür sorulara hazırlıklı olmak sınav başarısı 

için gereklidir.

• Ne kadar iyi hazırlanırsanız hazırlanın bazen 

cevap veremeyeceğiniz sorularla karşılaşma 

ihtimaliniz mevcut.

• Sınav soruları ezbere dayalı değildir.

 

PMP SINAVI GİRİŞİ

• Sınav yerine giderken PMI sınava giriş belgesini 

ve daha önce sınav formlarında verdiğiniz isimle 

uyumlu kimlik belgeniz yanınızda olmalı.

• Sınava giriş esnasında size kulaklık, kalem ve 

çözümlemeler yapabileceğiniz boş kağıt verilir.

• 15 dk bilgisayar üzerinden sınav hakkında 

bilgilendirme yapılır. Bu bilgilendirme sınav 

esnasında kullanabileceğiniz bilgisayar tuş ve 

komutları ile ilgilidir.

• Sınav esnasında bilgisayar başında her 

seferinde 1 soru görülür. Soru cevaplanabilir 

yada cevaptan emin olunmaması durumunda 

ileride tekrar dönüp bakmak için işaretlenebilir.

• Sınav esnasında sorular arasında gidip 

gelinebilir. 

• Sınav soruları önceden hazırlanmaz. Sınav 

başladığında belirlenir ve sınav süresince bu 

200 soru değişmez.

 

PMP Sınav bitişi

• Sınav puanı sınav süresi bitince yada katılımcı bitirdiğini 

belirttiğinde hesaplanır. 

• Katılımcı sınavı geçmişse bilgisayardan sınav başarısı 

ve sonuçları print alınabilir. Resmi olarak sınavı 

geçtiğiniz belgelenir.

• Sınavda geçerli puan alınamamışsa PMI bilgilendirme ve 

yeniden sınava girme adımlarını anlatan mail gönderir. 

• Sınava yeniden girmek için sınav ücreti ödemek gerekir. 

• Sınav esnasında sınav salonunun sessiz olması 

beklenmemeli.