BİLGİLER

01
PMP Sınavı Değişiyor
PMP Sınavı Değişiyor!
PMP sınavı 26 Mart 2018'de değişiyor. Sınavınızı 26 Mart'ta veya sonrasında planlarsanız, sınavın Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu olan PMBOK (Project Management Body of Knowledge) kitabının 6. versiyonuna atıf yapan güncelleştirilmiş bir sürümününe gireceksiniz.
Sınava 26 Mart 2018'den önce girecek olan herkes, PMBOK kitabının 5.versiyonuna referans verdiği sınavın geçerli sürümüne girecektir.
 
Güncellenmiş PMP Sınavında Neler Olacak?
PMP, PMBOK Kılavuzu’nun bir testi olmamasına rağmen, sınavın başlıca referanslarından biridir. Görmeyi bekleyebileceğiniz güncelleştirmelerden bazıları, sınav içinde kullanılan sözlüğe özgü söz dizimi değişiklikleri ve terimleri ile süreç gruplarının, araçlarının ve tekniklerinin uyumlulaştırılmasını içerir.

PMBOK Kılavuzu’nu PMP için bir çalışma aracı olarak kullanıyorsanız, PMBOK 6.versiyonda aşağıdaki güncellemeleri bulmayı bekleyebilirsiniz:
• Önemli projelere odaklanmak için proje yöneticisinin rolü üzerine yeni bir bölüm eklendi: Yeterlilikler, deneyim ve beceriler.
• Hangi öğelerin yönetilebileceğini daha doğru bir şekilde yansıtmak için iki bilgi alanı yeniden adlandırıldı:
  Zaman Yönetimi - Zamanlama Yönetimi
  İnsan Kaynakları Yönetimi - Kaynak Yönetimi

Her bilgi alanı dört yeni bölümden oluşmakta:
• Anahtar kavramlar
• Eğilimler ve Yükselen Uygulamalar
• Dikkat Edilecek Hususlar
• Çevik / Uyarlamalı Ortamlar İçin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar


KAYNAK: https://www.pmi.org