BİLGİLER

01
PMI NEDİR?

ProjeYönetimi Enstitüsü (Project Management Institute, PMI) proje yönetimi konusunda dünyaca tanınan bir kurumdur.

Amerikan kökenli PMI, Proje Yönetim konusunda standartları ve etik kuralları ortaya koyar. 

PMI yayınları, seminerleri, eğitimleri, özel ilgi grupları ve uzmanları ile proje yönetim disiplininin daha da yaygınlaşması için yön gösterir.                                                              

PMI’ın Proje Yönetimi konusunda ortaya koyduğu standart American National Standards Institute (ANSI) ‘nın standartları arasında yer alır.                         

PMI, International Organization for Standardization (ISO) 9001 standardında sertifikasyonu yer alan öncü bir kurumdur.                                                         

PMI 1969 yılında kurulan PMI, PMP sertifikasyon sınavını ilk kez 1984 yılında gerçekleştirmiştir.

PMI’ın standartlar kitabı olan PMBOK (Project Management Body of Knowledge) 1985 yılında ilk kez yayınlanmış olup, Ağustos 2013 tarihinde beşinci versiyonu (V5) yayınlanmıştır.

PMI’ın, proje yönetimi konusunda yaptığı sınav (PMPCredidential) tüm dünyada sertifikasyonu getirmiştir.

PMP sertifika programları , günümüzde Proje Yöneticiliğinin bir meslek haline gelmesini sağlamıştır. 

PMI’ın 185 ülkeden 650,000’in üzerinde üyesi , bulunmaktadır. Bugün PMI bünyesinde çok çeşitli ülkelerden 267 yerel bölüm (chapters) yer almaktadır.

PMI yerel bölümleri (chapters), proje yöneticilerinin düzenli olarak bir araya gelmelerine, bilgi alışverişinde bulunmalarına, yeni araç ve teknikleri öğrenmelerine ortam sağlar.

PMI’ın proje yönetimi konusunda ortaya koyduğu standart metodoloji günümüzde tüm dünyada bilinmekte ve uygulanmaktadır. 

PMI Standartları tüm projeler için bir terminoloji oluşturur , proje yönetim süreçlerini tarifler, bilgi alanlarını detaylandırır.

PMI Metodolojisi projelerin başarılı olması için yol ve yöntemleri tanımlarken, kullanılması gereken araçlar, teknikler üzerinde de ayrıca durur.