BİLGİLER

01
PMBOK NEDİR?

OANDA PROJE YÖNETİMİ PMBOK® Guide

 PMBOK Project Management Body of Knowledge

İfadesinin kısaltılmış halidir.

 ABD kökenli Proje Yönetim Enstitüsü’nün (PMI) 

Proje yönetimi konusunda klavuz niteliğindeki

kitabıdır.

 Profesyonel Proje Yöneticilerinin temel el kitabı olup,

PMP sınavına hazırlananlar, şirket yöneticileri, 

Portolyo/Program yöneticileri tarafından da kullanılır.PMBOK

 PMBOK PMI’ın Proje Yönetimi konusundaki sistem 

yaklaşımını anlatır.

 PMI’ın Proje Yönetim süreçleri ve bilgi alanları bu 

kitapta detaylı olarak yer alır.

 PMI’ın Proje Yönetiminde ortaya koyduğu metodolojiyi

anlatan PMBOK, projelerin yönetilmesine rehberlik eder.

 Tüm Proje Yöneticilerinin kitap içeriğine hakim olması 

beklenir.PMBOK

 PMBOK proje yönetimi konusunda dünyanın çeşitli 

yerlerinde çalışan yüzlerce kişinin sağladığı 

katkılar ile hazırlanmış olup, Amerikan Standartlar 

Enstitüsü’nün (ANSI) bir standardıdır.

 PMBOK’ın en son versiyonu (V5) PMI tarafından 

Ağustos 2013 tarihinde yayınlanmıştır.

 PMBOK son versiyonunda 10 adet bilgi alanı (Body of

Knowledge) ve 5 adet temel süreç ile bu süreçlerin

detay süreçleri yer almaktadır.PMBOK

 PMBOK gerçek yaşamdaki projelerde kullanılacak 

araçları, yöntem ve teknikleri, süreçleri anlatmakla 

kalmaz, PMP sınavında sorulan pek çok sorunun da 

cevabını verir. 

 Proje Yönetimi konusunda tüm dünyada ortak bir

 terminolojinin oluşturulmasında önemli bir rol 

 oynar.