BİLGİLER

01
Neden Proje Yönetimi?

Proje Yönetiminin Değeri

Günümüzün rekabetçi dünya ekonomisinde, pazardaki en üst düzeyde kalmanın yollarını arayan şirketler, işlerin sürekliliğini sağlayabilmek için proje yönetimine yöneliyor. Disiplinli proje yönetimi, stratejik vizyonun ilk yatırımları yönlendirdiği ve değer önlemlerinin alındığı portföy düzeyinde başlar. Tam uyumlu bir proje, program ve portföy yönetimi stratejisi, projenin yürütülmesini her seviyede yönlendiren ve yol boyunca her adımda değer sunmayı amaçlayan tüm organizasyonu kapsamaktadır. Aslında proje yönetimi; proje, program ve portföy yönetiminin en kısa halidir. Daha fazla şirket, örgütsel proje yönetimi uzmanlığı oluşturmak için zamana, paraya ve kaynaklara yatırım yapıyor ve daha düşük maliyet, daha yüksek verimlilik, gelişmiş müşteri, paydaş memnuniyeti ve daha fazla rekabet avantajı sağlıyor. Bir ekonomist istihbarat raporu, küresel yöneticilerin %80'inin temel bir yetkinlik olarak proje yönetimine sahip olmalarının durgunluk döneminde rekabetçi kalmalarına yardım ettiğine inandığını gösterdi. Yöneticiler, proje yönetiminin daha iyi sonuçlara ve uzun vadeli işletme değerine yol açtığına inanıyor. Suncorp-Metway Ltd'de program yöneticisi olan Adrian McKnight, "İş teslimlerinin projelerin başarısıyla gerçekleştiğini ve proje yönetimi stratejilerinin örgütsel başarıyı yönlendirdiğini" belirtti. McKinsey & Co.'da yapılan bir ankete göre, üst düzey yöneticilerin yaklaşık %60'ı güçlü bir proje yönetimi disiplininin oluşturulmasının şirketlerinin geleceğe yönelik ilk üç önceliğinden biri olduğunu söyledi.

Proje Yönetimi Neden Önemlidir?
Sektörleri ve coğrafi sınırları aşan önde gelen kuruluşlar, harcamaları kontrol altında tutmanın ve proje sonuçlarını iyileştirmenin bir yolu olarak proje yönetimini kararlı bir şekilde benimsemişlerdir. Yöneticiler, proje yönetim yöntemlerine ve stratejilerine bağlı kalmanın, ekonomik krizden kurtulabilmek için riskleri azalttığını, maliyetleri düşürdüğünü ve başarı oranlarını geliştirdiğini keşfetti. Küresel IT devi Intel Genel Müdürü Ron Kasabian, "İyi proje yönetimi disiplini, başarısız olan projelere para harcamamızı engelledi" diyor. Daha sıkı bütçeler ve daha az kaynak, şirketin ileriye taşınmasına yardımcı olan yenilikçi projeler için daha az para anlamına gelir. Mevcut kaynaklardan en iyi şekilde yararlanmak, bir şirket için en önemli şeylerden biridir. Kasabian, "Kaynaklar değerlidir ve bunları mümkün olan en iyi ve verimli şekilde harcadığımızdan emin olmalıyız" diye belirtiyor. Şirketler ayrıca, proje yönetimi stratejisi olgunlaştıkça, türetilen işletme değerinin de arttığını keşfediyorlar. Bu değeri arttırmak ve proje portföyünde stratejik uyum sağlamak için birçok küresel kuruluştaki yöneticiler resmi proje yönetim ofisleri (PMO) oluşturuyor. PMO 2010 Durum Raporu’nda, yanıt veren 291 proje uzmanının %84'ü, şirketlerinin PMO'su olduğunu ve 2000'de %47 ve 2006'da %77’lik sabit bir büyüme gösterdiğini söyledi.

Proje Yönetimi ve Rekabet Avantajı
Proje yönetiminin organizasyonun her yerine uygulanması, özellikle yüksek riskli sektörler ve pazarlardaki şirketlerin rakipleri üzerinde bir avantaj sağlayan stratejik bir değer zinciri oluşturmasına yardımcı olur. Zamanında ve bütçe dahilinde projeler sunabilmek, bir şirketin bir sonraki işe girip girmeyeceğini veya yeni ürününün piyasaya girip girmediğini belirler. Economist Intelligence Unit anketine göre, küresel üst düzey yöneticilerinin %90’ı proje yönetimi yöntemlerini, kritik ya da başarılı projeleri sunma ve rekabetçi kalma becerileri açısından önemli buluyor. Proje yönetim ofisleri, strateji ve sonuçlar arasındaki bağlantıyı yaratmada ve yönetmede güçlü bir köprü görevi görüyor ve böylece rekabet avantajı sağlıyorlar. 

KAYNAK: https://www.pmi.org/business-solutions/white-papers/value-project-management