BİLGİLER

01
Kamuda Stratejik Plan’da Bakış Açısı Değişiyor
amu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 26/02/2018 tarihli ve 30344 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yeni Yönetmelikle 26/5/2006 tarihli ve 26179 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmış; özellikle stratejik planların uygulanması, güncellenmesi ve izleme ve değerlendirilmesine yönelik hükümler getirilmiştir (Yeni yönetmeliğe erişmek için tıklayınız). Bakış açısında değişikliklere gidilmesi ile birlikte, stratejik planlarının hazırlanması ve uygulanması için yeni kurumsal yetkinliklere sahip olunması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Başta yerel yönetimler olmak üzere bütün kamu kurumlarında yeni yaklaşımın canlanabilmesi için ciddi bir kapasite dönüşümünün ve gelişiminin sağlanması gerekmektedir.

Yeni kılavuz ile stratejik planlama kurumsal dönüşümün planlandığı ve bütün kurumsal yönetim sistemlerinin entegre edecek tepe bir yaklaşım haline gelmiştir. Stratejik planlama ile kurumsal dönüşüm ve değişim (kaynak yönetimi, insan kaynakları yönetimi, süreç-proje yönetimi) yönlendirilecektir. Bu noktada uygun ve doğru stratejik planların hazırlanması daha önemli bir hale gelmiştir. Bu noktada OANDA olarak 20 yıllık uzmanlık ve tecrübemiz ile stratejik planlama ve yönetim sürecinde sizlerle değer katmak isteriz.